Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Year 6

Tutor: Joanna Ogorzałek

History: Karol Pietkiewicz

RE:  Judyta Braun