Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Klasa 6

Wychowawczynie: Liliana Drywa, Jadwiga Kunicka 

Religia:  Łukasz Kaczmarek