Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Year 2

Tutor: Marzena Barańska

Teaching Assistant: Iga Krzywicka

RE: Liliana Drywa

Informacje dla Rodziców

Zachęcamy dzieci do korzystania z biblioteki klasowej, która wspomaga kształcenie umiejętności i płynności czytania na poziomie 1 i 2 oraz rozwija zainteresowanie polską literaturą dziecięcą.