Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Year 5

Tutor: Marzena Grabowska

Teaching assistant: Karol Pietkiewicz

RE:  Judyta Braun