Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Year 3

Tutor: Dorota Piotrowska-Holiat

Teaching Assistant (Volunteer): Danuta Trybulska

RE: Rev. Aleksander Dasik