Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Klasa 5

Wychowawczyni: Katarzyna Albrycht

Religia:  Łukasz Kaczmarek