Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Kilka wygranych konkursów w Szkole i poza nią, przyczyniło się do powstania jakże kreatywnego Świata Młodych Artystów.To dzięki nim, zdolnym i twórczym dzieciakom, nasze kółko

Read More »

Harcerstwo na Balham

Zbiórki dla wszystkich jednostek odbywają się po zajęciach w polskiej szkole od 13:30 do 15:00 Adres: 50 Nightingale Lane, London SW12 8TE W skład Szczepu

Read More »