Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Harcerstwo na Balham

Zbiórki dla wszystkich jednostek odbywają się po zajęciach w polskiej szkole od 13:30 do 15:00 Adres: 50 Nightingale Lane, London SW12 8TE

W skład Szczepu harcerek wchodzą:

Bratki  to gromada zuchów dla dziewcząt

Kamienna to drużyna harcerek

Kontakt: Apolonia Mendel

07885294800

 

Na Szczep Harcerzy składają się następujące drużyny:

Kosynierzy to gromada zuchów dla chłopców

Siódemka to drużyna harcerzy

Kontakt: Wojtek Bogdanowicz 07808612741

 

HARCERSTWO TO WIELKA GRA

Przygoda – gra, zabawa, akcja, wysiłek, służba

Obozy i kolonie – życie na łonie przyrody

Ogniska – śpiew, przyjaźń, obrzędy

Zloty – światowe spotkania młodzieży polskiej z różnych krajów

 

Zuchy 7-11 lat to zabawa w “kogoś” lub „coś”

Harcerki i Harcerze – 11-15 lat – ciekawie spędzają czas, z pożytkiem dla siebie i innych

Wędrowniczki i wędrownicy – 15-21 lat… to wędrówka pieszo w las… to odkrywanie siebie i świata…

Starsze Harcerstwo – 21+ to działanie w duchu harcerskim ludzi dorosłych.

Zachęcamy aby rodzice się dołączyli do harcerstwa i pomagali nam w zbiórkach i wycieczkach.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Przez zajęcia na zbiórkach, wycieczkach, kursach, koloniach i obozach staramy się jak najpełniej i wszechstronniej rozwijać młodzież w idei służby Bogu, Polsce i bliźnim kierując się zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. www.zhppgk.org