Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Płatności

  • W ROKU SZKOLNYM 2023/24 OPŁATY ZA NAUKĘ WYNOSZĄ:
  • £385,00 ZA JEDNO DZIECKO
  • £485,00 ZA DWOJE I WIĘCEJ DZIECI Z DANEJ RODZINY

Kwotę tą Rodzice lub opiekunowie dziecka są zobowiązani uiścić w całości, bez względu na to, czy dziecko będzie uczęszczało do Szkoły do końca roku szkolnego.

 Rodzice zobowiązani są do opłacania czesnego za pomocą przelewów bankowych.

Opłata za wrzesień roku szkolnego 2023/24 muszą być dokonane jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Plan opłat:

  • do końca września 2023 należy opłacić 3 miesiące nauki (październik, listopad, grudzień) jest to kwota £115.5 za jedno dziecko lub £145.5 funty za dwoje lub więcej dzieci
  • do polowy grudnia (przerwy świątecznej) należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki (styczeń, luty, marzec)
  • do końca marca należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki, plus wrzesień następnego roku szkolnego (kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień). Jest to kwota £154  za jedno dziecko lub £194 za dwoje lub więcej dzieci.

Czesne należy wpłacać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF POLISH CHILDREN

NUMER KONTA:  21653836
SORT CODE:  60-01-34