Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Informacje i zapisy

Nasza Szkoła jest jedną z najstarszych w Londynie – działa nieprzerwanie w tym samym miejscu od 1950 roku!

Naszym celem jest wszechstronne przybliżenie uczniom Polski, łączace znajomość języka z naszym dziedzictwem historycznym i kulturowym tak, aby nauka była nie tylko wymierną korzyścią, ale też atrakcją i przyjemnością. Wychowując dzieci w atmosferze miłości do Polski dajemy im do rąk klucz do podtrzymania więzi z Ojczyzną, i przede wszystkim powód, by na emigracji mogły rosnąć w poczuciu dumy ze swojego pochodzenia.

Nauka w naszej Szkole obejmuje klasy podstawowe I-IX, klasę egzaminacyjną X (GCSE) oraz dwie klasy licealne (A levels): XI i XII. Zajęcia obejmują: język polski i religię w klasach I-IV, oraz dodatkowo historię i geografię Polski w klasach od V wzwyż.

Po lekcjach Szkoła udostępnia pomieszczenia dla harcerstwa, indywidualnych konsultacji logopedycznych, kółka plastycznego Kreatywny Świat Małych Artystów, oraz współpracuje ze szkółką piłkarską. Nasze dzieci z sukcesami biorą udział w różnych konkursach o tematyce polskiej oraz Wierszowisku, co roku w okresie świątecznym organizowane są Jasełka oraz odwiedza nas Mikołaj. Dzięki profesjonalizmowi naszej kadry i wolontariuszy, wytężonej pracy uczniów oraz zaangażowaniu Rodziców, wyniki nauczania potwierdzone egzaminami niezmiennie pozostają na znakomitym poziomie.