Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków MSZ

W roku 2014 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży otrzymało wsparcie finansowe w ramach planu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach otrzymanego grantu zrefundowane zostało następujące przedsięwzięcie:

  • remont podłogi na pierwszym pietrze głównego budynku Szkoły podlegający rozliczeniu w kategorii Czynsz i opłaty eksploatacyjne.

Ponadto nauczyciele Szkoły otrzymali nagrody okolicznościowe ze środków MSZ, w kwocie £140 dla nauczyciela.

W roku 2015 dzięki kontynuacji projektu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży również otrzymało wspacie finansowe. Dzięki przyznanej kwocie, podlegającej rozliczeniu w kategorii Czynsz i opłaty eksploatacyjne, została częściowo zrefundowana inwestycja obejmująca remont jednej ze ścian budynku głównego.

Także nasi nauczyciele otrzymali nagrody okolicznościowe w kwocie £95 dla nauczyciela.

W roku 2016 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży otrzymało wsparcie finansowe za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Londynie. Dzięki otrzymanym funduszom zostały częściowo dofinansowane koszty ubezpieczenia Szkoły.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w ramach realizowanego w 2017 roku na zlecenie Kancelarii Senatu RP programu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki”, nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe jako dofinansowanie do kosztów remontu pomieszczenia kancelarii Szkoły. Dofinansowanie otrzymali również nasi nauczyciele, objęci projektem „Program wsparcia nauczycieli polonijnych”. Nagrody okolicznościowe zostały przyznane w kwocie £80.00 dla nauczyciela.

W roku 2018 w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży otrzymało wspacie finansowe. Dzięki przyznanej kwocie, podlegającej rozliczeniu w kategorii „Koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, drobnych remontów, i obowiązkowych ubezpieczeń szkół” częściowo zrefundowana inwestycja obejmująca remont pomieszczeń na II piętrze budynku głównego.

W 2020 roku ramach programu dofinansowania edukacji polskiej poza granicami kraju, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży otrzymało wspacie finansowe. Dzięki przyznanej kwocie, podlegającej rozliczeniu w kategorii „Koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, drobnych remontów, i obowiązkowych ubezpieczeń szkół” otrzymaliśmy refundację inwestycji obejmującą remont pomieszczenia socjalnego na I piętrze budynku głównego. 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie i East Midlands w latach 2022-2023

Kwota dotacji:

  • 25 835,00zł w 2022r.
  • 25 835,00zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 847 308,20 zł

Zadanie publicznepolega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.