Zajęcia pozalekcyjne

  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE

    Kilka wygranych konkursów w Szkole i poza nią, przyczyniło się do powstania jakże kreatywnego Świata Młodych Artystów. To dzięki nim, zdolnym i twórczym dzieciakom, nasze kółko plastyczne cieszy się popularnością i owocuje fantastycznymi, niepowtarzalnymi pracami.  Na początku mojej pracy zawodowej

    Czytaj więcej…
  • Harcerstwo na Balham

    Zbiórki dla wszystkich jednostek odbywają się po zajęciach w polskiej szkole od 13:30 do 15:00 Adres: 50 Nightingale Lane, London SW12 8TE W skład Szczepu harcerek wchodzą: Bratki  to gromada zuchów dla dziewcząt Kamienna to drużyna harcerek Kontakt: Apolonia Mendel

    Czytaj więcej…