Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Konsultacje z logopedą

TERAPIA LOGOPEDYCZNO – PEDAGOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • diagnoza i terapia logopedyczna wad wymowy
 • wspomaganie rozwoju polskiej mowy
 • badanie rozwoju funkcji poznawczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające naukę czytania i pisania
 • praca terapeutyczna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • konsultacje i porady dla rodziców

Spotkania diagnostyczne i terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub emailowym

 

mgr Kamila Danek-Wilkosz  075 220 817 43kamiladanek@yahoo.co.uk
mgr Jadwiga Kunicka  077 271 741 63Jadwigalog@hotmail.com

 

mgr Jadwiga Kunicka

Socjolog, socjoterapeuta, pedagog i logopeda. Absolwentka socjologii na Wydziel Nauk Społecznych oraz logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie pedagogiczno-terapeutyczne zdobywała prowadząc kilkuletnią działalność wolontariacką  w grupie sportowej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, a później podejmując staż logopedyczny i  pracę w poradni logopedycznej, a także prowadząc indywidualną, prywatną praktykę logopedyczną.  Ukończyła Szkołę Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży oraz uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą, także w zakresie dwujęzyczności.  W Londynie odbyła kilkumiesięczny wolontariat w grupie pięciolatków. Pracowała także jako asystent nauczyciela prowadząc dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadziła warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu wspomagania metod czytania i pisania. Od kilku lat współpracuje z jedną z polskich „play group” prowadząc konsultacje oraz pisząc artykuły. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dla nauczycieli i terapeutów mowy. Pracuje w Polskiej Sobotniej Szkole na Balham. Na co dzień powadzi indywidualną praktykę pedagogiczno-terapeutyczną dzieci polskojęzycznych.

 

mgr Kamila Danek-Wilkosz

Kwalifikacje:

 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Lublin 2007 r.
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego – Lublin 2007 r.
 • Qualified Teacher Status (1133540)– General Teaching Council for England, 2010r.
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie Advance (CAE – 2005r.) i akademickim (IELTS 0 – 2013r.)
  Speech and Language Therapy Postgraduate Diploma – City University London (w trakcie; planowana data ukończenia: lipiec 2015r.)