Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Zamawianie podręczników na nowy rok szkolny

Jak co roku w miesiącu maju będziemy przyjmować w sekretariacie szkolnym wpłaty za podręczniki na rok szkolny 2016/17. Pieniądze zbieramy przez cały miesiąc, do 28 maja włącznie, wyłącznie w biurze Szkoły (nie u nauczycieli).

Ci uczniowie, którzy nie złożą zamówienia w sekretariacie Szkoły, są zobowiązani do zakupienia książek we własnym zakresie.