Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Opowieści o żołnierzach wyklętych… Warsztaty Instytutu Pamięci Narodowej

21 listopada do naszej szkoły przyjechali wykładowcy z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w
Lublinie: pani Agnieszka Skura, pani Agnieszka Jaczyńska oraz dr Sławomir Poleszak,
Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, by poprowadzić konferencję na temat
” Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944-1956”.
Konferencja zorganizowana została przez Polską Wspólnotę w Wielkiej Brytanii (PWWB) w
ramach Obchodów Święta Niepodległości Polski. Uczestniczyli w niej uczniowie starszych
klas oraz uczniowie ze szkoły Croydon -Crystal Palace.
Wykłady rozpoczęły się wprowadzeniem pani Agnieszki Jaczyńskiej, która wyjaśniła
uczniom czym zajmuje się IPN oraz przedstawiła edukacyjne strony i portale IPN, z których
dowiedzieć się można o historii Polski XX wieku.
Następnie, dr Sławomir Poleszak opowiedział uczniom o początkach władzy komunistycznej
na ziemiach polskich oraz skomentował film pt. „Kłamstwo PKWN”.
W drugiej części konferencji uczniowie dowiedzieli się o działalności podziemia
niepodległościowego w Polsce jak również poznali losy niektórych żołnierzy niezłomnych, w
tym ostatniego partyzanta, Zbigniewa Franczaka ps.”Laluś”.
Na koniec spotkania uczniowie otrzymali broszurki pt. „Testament Polski Podziemnej” a
nauczyciele materiały edukacyjne i metodyczne do nauczania historii XX w.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły, a w szczególności, pani Marii Clark, za
zorganizowanie tej interesującej konferencji, dzięki której mogliśmy dowiedzieć się więcej o
tych szczególnie tragicznych czasach w historii Polski.