Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

LEGITYMACJE

Aby uzyskać dla dziecka legitymację uczniowską, która jest honorowana w Polsce, prosimy wydrukować i oddać uzupełniony wniosek do 28 października do sekretariatu. Po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

WNIOSEK