Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Konferencja dla nauczycieli, 29 października 2011

Nasze nauczycielki i koleżanki: Jadwiga Kunicka i Joanna Rachwał z klasy pierwszej poprowadziły zajęcia szkoleniowo – warsztatowe dla nauczycieli szkół sobotnich podczas zorganizowanej przez Polską Macierz Szkolną konferencji dla nauczycieli szkół polskich.

 

 

Omawiały znaczenie prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych w rozwoju umiejętności czytania i pisania. Zaprezentowały  ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające naukę czytania i pisania. Odpowiadały także na pytania dotyczące pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w rozwoju nauki czytania i pisania.

jadzia1

 

Co powiedziały nasze Panie po Konferencji:

„Wspaniała frekwencja. Dociekliwe grono, ale to dobrze, bo świadczyło to o uważnym słuchaniu. Aktywnie uczestniczący słuchacze, super! Bardzo dużo podziękowań po i wiele miłych słów. Kolejne indywidualne pytania, wymiana adresów e-mailowych.  (J.Kunicka)

 

„Dziennik Polski” napisał:

http://www.dziennikpolski.co.uk/artykuly/kultura/edukacja-kultura/2012/08/03/konferencja-dla-nauczycieli-szkol-sobotnich/