Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

14 października – Święto Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela

 

Któż to mnie uczy, mnie, to polskie dziecię,

Słuchać i patrzeć na piękno przyrody?

Któż to rozjaśnia mój umysł tak młody

i uczy bujać myślą po wszechświecie?

Któż to mnie wspiera przykładem i radą,

W głąb duszy siejąc nauki ziarenka?

Twój rozum, serce i ręka wiodą mnie z każdą walczyć wadą.

Ty mnie prowadzisz uśmiechem, zachętą.

Ty mną kierujesz wolą swą niezłomną.

Więc idę dzisiaj z wdzięcznością ogromną, nieść me życzenia dzisiaj, w Twoje święto.

Wszystkim nauczycielom, w dniu Waszego święta

najserdeczniejsze życzenia i podziękowania od uczniów, Rodziców

oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży