Płatności

W ROKU SZKOLNYM 2019/18 oraz 2019/20 OPŁATY ZA NAUKĘ WYNOSZĄ:

£350,00 ZA JEDNO DZIECKO

£440,00 ZA DWOJE I WIĘCEJ DZIECI Z DANEJ RODZINY

Kwotę tą Rodzice lub opiekunowie dziecka są zobowiązani uiścić w całości, bez względu na to, czy dziecko będzie uczęszczało do Szkoły do końca roku szkolnego.

Od września 2019 opłaty w sekretariacie szkolnym nie będą już przyjmowane. Rodzice zobowiązani są do opłacania czesnego z góry za pomocą przelewów bankowych.

Opłata za wrzesień roku szkolnego 2019/20 muszą być dokonane jeszcze przed zakończeniem obecnego roku szkolnego (w sekretariacie lub przelewem).

Plan opłat:

  • do końca września 2019 należy opłacić 3 miesiące nauki (październik, listopad, grudzień) jest to kwota 105 funtów za jedno dziecko lub 132 funty za dwoje lub więcej dzieci
  • do polowy grudnia (przerwy świątecznej) należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki (styczeń, luty, marzec)
  • do końca marca należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki, plus wrzesień następnego roku szkolnego (kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień). Jest to kwota 140 funtów za jedno dziecko lub 176 funty za dwoje lub więcej dzieci.

Czesne należy wpłacać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF POLISH CHILDREN

NUMER KONTA:  21653836

SORT CODE:  60-01-34

Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty, którą należy dokonać najpóźniej do końca września 2019.