Płatności

W ROKU SZKOLNYM 2021/22 OPŁATY ZA NAUKĘ WYNOSZĄ:

£350,00 ZA JEDNO DZIECKO

£440,00 ZA DWOJE I WIĘCEJ DZIECI Z DANEJ RODZINY

Kwotę tą Rodzice lub opiekunowie dziecka są zobowiązani uiścić w całości, bez względu na to, czy dziecko będzie uczęszczało do Szkoły do końca roku szkolnego.

 Rodzice zobowiązani są do opłacania czesnego za pomocą przelewów bankowych.

Opłata za wrzesień roku szkolnego 2021/22 muszą być dokonane jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Plan opłat:

  • do końca września 2021 należy opłacić 3 miesiące nauki (październik, listopad, grudzień) jest to kwota 105 funtów za jedno dziecko lub 132 funty za dwoje lub więcej dzieci
  • do polowy grudnia (przerwy świątecznej) należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki (styczeń, luty, marzec)
  • do końca marca należy opłacić kolejne 3 miesiące nauki, plus wrzesień następnego roku szkolnego (kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień). Jest to kwota 140 funtów za jedno dziecko lub 176 funty za dwoje lub więcej dzieci.

Czesne należy wpłacać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF POLISH CHILDREN

NUMER KONTA:  21653836

SORT CODE:  60-01-34